I. IGÉNYEK ÉS PERSPEKTÍVÁK

Az aktuális Magyar Filmtörvény alkalmazásának, valamint a Román Filmközpont pályázati stratégiájának következményeként az erdélyi magyar filmesek két szék közt a pad alá kerültek. Amennyiben ez a helyzet tovább folytatódik, a határon túli magyar filmes alkotók vagy a többségi filmgyártásba való teljes beolvadásra, vagy pedig emigrálásra kényszerülnek, miközben az összmagyar kultúra szegényedik, és a határon túli magyarok is elesnek attól a lehetőségtől, hogy önálló kultúrát hozzanak létre egy olyan művészeti területen, mely egyre fontosabb szerepet tölt be az egész világon. Egy önálló filmgyártás kialakítása nélkül viszont az erdélyi magyarságot a kulturális provinciává válás veszélye fenyegeti.

I. Az Erdélyi Magyar Filmszövetség

A bevezetőben már említett, tarthatatlan helyzet kiküszöbölésének érdekében, 2011 februárjában hivatalosan is bejegyződött az Erdélyi Magyar Filmszövetség (Asociaţia Cineaştilor Maghiari din Transilvania). Alapító tagjai: Lakatos Róbert, Bálint Arthur és Felméri Cecília, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem filmes szakának tanárai, erdélyi magyar filmes szervezeteknek aktív tagjai. Mindhárman általában nemzetközi koprodukciókban készítik filmjeiket, és az elmúlt 10 évben a legdíjazottabb erdélyi magyar filmkészítők.

Az Erdélyi Magyar Filmszövetség érdekképviseleti szakmai szervezet, mely elsősorban a magyarországi és a romániai kultúrpolitika felé kívánja képviselni az erdélyi magyar filmesek érdekeit.Ennek érdekében kuratóriumi tagot szándékszik delegálni a román filmközpont gyártási pályázatelbíráló kuratóriumaiba (ugyanis a román törvény ilyen lehetőséget biztosít a filmes civil szervezetek számára), részt kíván venni egy helyi filmalap kialakításában, egyeztetni kíván a magyarországi filmes támogatási rendszerrel a határon túli magyarok érdekeit illetően, illetve konzultálni szándékszik a határon túli magyarok, köztük a határon túli magyar filmesek támogatását is felvállaló hivatalos szervekkel.

A szövetség felépítése, a tagságra való jogosultság, a szavazati jog és vezetői funkció betöltésének szempontjából, szakmai eredményeken alapul. A filmes fesztiválok és fesztiváldíjak nemzetközi hierarchiával rendelkeznek. Erre a hierarchiára épült pl. a Magyar Mozgókép Közalapítvány normatív támogatási rendszere, illetve a Román Filmközpont támogatási rendszerében a rendezők és gyártók osztályozása. Erre a hierarchiára épül az Erdélyi Magyar Filmszövetség tagsági és szavazati jogrendszere is. Ezt a fajta szerveződést a szervezet szakmai tekintélyének szempontjából tartjuk nagyon fontosnak.

Előzetes felméréseink alapján, a tagtoborzó gyűlés után, a filmrendezőkből, filmoperatőrökből, vágókból, producerekből gyártásvezetőkből, hangmérnökökből, forgalmazókból, filmszínészekből, díszlettervezőkből és elméleti szakemberekből (kritikusokból, oktatókból) álló Erdélyi Magyar Filmszövetség kb. 150 tagra és 10 vezetőségi tagságra jogosult filmes szakemberre számíthat.

Az Erdélyi Magyar Filmszövetség elkezdte az erdélyi magyar filmes szervezetek monitorizálását (függetlenül attól, hogy ezek tagjai filmszövetségi tagok szeretnének lenni, vagy sem).

Jelenlegi ismereteink alapján, az elmúlt 10 év eredményeit tekintve, elmondhatjuk, hogy a különböző szempontokból a következő szervezetek a legfontosabbak:

  1. Filmgyártás terén a kolozsvári Argo Audiovizuális Egyesület és a székelyudvarhelyi Transikon Egyesület
  2. Szerviz gyártás terén (habár ez még nagyon gyerekcipőben jár nálunk): a kolozsvári Spot Film KFT és a Cinecorvin Stúdió
  3. Oktatás terén a Sapientia EMTE filmes szaka és a Partiumi Egyetem melyen animációs oktatás is folyik.
  4. Alternatív oktatás terén: A Filmtett – Duna Műhely alkotótáboron keresztül a Filmtett egyesület
  5. Forgalmazás terén: Jakabffy Samu (az egyedüli erdélyi magyar forgalmazó)
  6. Fesztiválok terén: a marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi rövidfilm-fesztivál. További, erdélyi magyar kezdeményezésből született fesztiválok: Film.doc román-magyar dokumentumfilm-fesztivál (Csíkszereda, kompetitív), Muuvie rövidfilm-fesztivál (Gyergyószárhegy, kompetitív), AniMéter (Nagyvárad), Filmtett Feszt (Kolozsvár, non-kompetitív).
  7. Animáció terén a nagyváradi Metrion egyesület.
  8. Főleg televíziós műfajokat gyártó, de időnként dokumentumfilmeket is készítő szervezet: Video Pontes Alapítvány
  9. Az erdélyi magyar filmgyártást támogató szervezetek, és ezek vezetői (akik egyben az Erdélyi Magyar Filmszövetség tiszteletbeli tagjai): Duna Műhely (Durst György), Dunatáj Alapítvány (Buglya Sándor), Inforg Stúdió (Muhi András)
  10. Mozgóképes internetes szaklap: Filmtett

Az Erdélyi Magyar Filmszövetség alkalmas lenne arra, hogy az erdélyi magyar filmes szervezetekről és cégekről hivatalos filmszakmai nyilvántartást vezessen, működésük alapján filmszakmai igazolást adjon ki a cégekről-szervezetekről, készülő produkciókról, gyakorlatilag részben betöltse a Magyarországon működő Filmiroda funkcióját.

Jelenlegi ismereteink alapján a helyzetet röviden a következőképpen foglalhatjuk össze:

Erdélyben a filmgyártás, és egyáltalán szinte minden filmes tevékenység nem cégeken keresztül zajlik (mint mindenütt a világban), hanem non profit szervezeteken (főleg egyesületeken) keresztül. Ez a filmgyártás támogatásának a hiányából fakad – hiszen abból az évi egy- maximum kétmilliós támogatásból, melyet az elmúlt években egy-egy filmkészítő szervezet nyerhetett, képtelenség fenntartani egy vállalkozást. Ezért nincsenek producerek. Akik annak nevezik magukat egy-egy film kapcsán, azok valójában önmaguk is alkotók, akik segítenek legyártani kollégáik filmjeit.

De nemcsak producerek, hanem filmgyártásra alkalmas felszereléspark sincs. Minden egyes produkció kapcsán a felszerelés jelentős részét Budapestről kell bérelni.

Tehát gyakorlatilag az erdélyi magyar filmgyártás nem létezik. Vannak viszont erdélyi magyar filmes alkotók.

Ami az alkotókat illeti, létezik egy veterán generáció, egy középgeneráció, és egy fiatal generáció. Ez a felosztás nem feltétlenül korfüggő, inkább szakmai orientáció, szakmai tanulmányok és szakmai lehetőségek függvényében határozható meg. Természetesen vannak határesetek és átfedések, valamint a pontos felmérések alapján olyan kivételes esetek is, melyek ellentmondanak a következő általános leírásnak. De középarányost számolva nagy valószínűséggel a következő leírás érvényes:

Veteránoknak nevezzük azokat, akik már a múlt rendszerben is foglalkoztak mozgóképalkotással, vagy közvetlenül a rendszerváltozást követően kezdték pályafutásukat. Ők nagyrészt autodidakta módon szerezték meg filmes tudásukat és fő céljuk a televíziózás volt. Ezen kívül készítettek pár filmes alkotást is, melyeknek inkább helyi fontosságuk volt, mint nemzetközi sikereik. Nagyon fontos társadalmi szerepet töltöttek be, ugyanis az őket követő középgeneráció kb. fele nekik köszönhetően tanulhatta intézményesen a mozgókép készítést. Egyesek közülük még mindig aktívak, habár filmes téren már nem olyan lendülettel, mint régen.

A középgeneráció döntő többsége, mely a rendszerváltozás után kezdte el a tanulást, már Budapesten tanulhatta a mozgóképkészítést, illetve olyan alkotó is akad, aki pl. Lengyelországban. Egy párat közülük felkaroltak a magyarországi filmes szervezetek, és a magyarországi filmes támogatási rendszerben pályáztak filmterveikkel.

A fiatal generáció döntő többsége már a Sapientia EMTE filmes szakán tanulhatta a filmkészítést, de akadnak olyanok is, akik a Bukaresti Állami Filmművészeti Egyetemen tanultak, vagy pedig valamelyik filmgyártó egyesületnek (pl. Transzikon) köszönhetően kezdtek el alkotni, és magyarországi (pl. Dunaversitas) meg erdélyi tanfolyamokon (az Argo Audiovizuális Egyesület felnőttképzései) és filmes táborokban (pl. Duna Műhely – Filmtett alkotótábor) tökéletesítették tudásukat. Közülük néhányan már elértek jelentősebb magyarországi és nemzetközi sikereket is (Felméri Cecília, Bertóti Attila, Bálint Ibolya), hazai és diákfilm kategóriában pedig többen is büszkélkedhetnek fesztiváleredményekkel (Visky Ábel, Bán Attila, Visky Sámuel, László József, Ambrus Emese, Jakab Ervin, Dunai László, stb.). Ők viszont nem is igazán jutottak komolyabb gyártási lehetőségekhez.

Hozzászólás

*
*